Levanger: På egne ben

Prosjektrapport om overgangen fra barnevern til et selvstendig liv, utarbeidet av Levanger kommune (2012).

Ettervern for ungdom som har vært under barnevernets omsorg kan oppleves utfordrende på mange måter. Barnevernstjenesten i Levanger fikk i 2010 midler fra Husbanken og startet utviklingsprosjektet "På egne ben" for å hjelpe ungdom til et selvstendig liv.

Målet med prosjektet er å sikre en best mulig overgang for ungdom som skal flytte for seg selv etter å ha vært plassert i barnevernsinstitusjon eller liknende tiltak, slik at de står best mulig rustet til å klare seg selv. Ungdommen skal blant annet få hjelp med bolig, utdanning og jobb.

Prosjektgruppa anbefaler treningsbolig for de som trenger det, og en egen ettervernstjeneste slik at ungdom som har vært plassert i barnevernsinstitusjoner eller andre tyngre barnevernstiltak, får den oppfølging og bistand de har behov for også etter fylte 18 år.


 Trykt utgave kan lånes i biblioteket.