På egne ben - Levanger

Ungdommer som kommer fra fosterhjem eller institusjon får i Levanger kommune mulighet til å leie i et kommunalt hus med fire leiligheter. Her får de tett oppfølging av en koordinator som er tilstede på dagtid.

Målgruppen er ungdommer med ettervernvedtak som har fylt 18 år. Tilbudet fra kommunen skal gjøre overgangen fra institusjon til egen bolig enklere for ungdommene. Koordinatoren disponerer en av de fire leilighetene og er tilgjengelig for beboerne på dagtid i ukedagene.

En tilgjengelig voksenperson som kan bistå når det trengs skaper trygghet for ungdommene. Det kan være praktisk hjelp i møte med de offentlige tjenestene eller rådgiving/veiledning i forbindelse med økonomi. I tillegg sørger koordinatoren for at ungdommene kommer seg på skole, jobb eller dagtilbud, og bistår for å lære ungdommene å mestre livet i egen bolig, med alt det praktiske som følger med.

Huset ligger i et vanlig bomiljø, slik at leietaker får en opplevelse av å bo i ordinære boforhold. De tilbys husleiekontrakter på to år, og målet er at innen den tid skal ungdommene bli selvstendige og klare seg selv i egen bolig uten oppfølging.

Rapporten er aktuell for alle som jobber boligsosialt ute i kommunene og hos andre aktører som jobber med ungdom.

Fra 1.11.13 inngikk prosjektet i drift i kommunen.

 

På egne ben sluttrapport

På egne ben i Levanger

  • På vei til et selvstendig liv
  • Levanger kommune
  • November 2013
  • Mottok boligsosialt kompetansetilskudd i 2010 og 2011