Oppslagsverk om ungdom

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Oppslagsverk utarbeidet av seks velferdsetater, utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013).

Oppslagsverk - hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv?Dette er et oppslagsverk om offentlige tjenesters ansvar og virkemidler overfor marginalisert ungdom, spesielt ungdom som står i fare for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Målgruppen for dokumentet er ledelsen og ansatte i kommuner, og fylkeskommunale og statlige etater med ansvar for tjenester til ungdom.

Oppslagsverket er forfattet av en arbeidsgruppe fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Det kriminalitetsforebyggende råd og Husbanken.

I oppslagsverket finner du informasjon om hvilken velferdsaktør innen områdene skole, helse, barnevern, NAV, justis og bolig som har ansvar for å motvirke marginalisering og de virkemidlene de rår over. Tekstene i oppslagsverket er blant annet basert på kunnskap fra forskning og praksis, lover og regelverk, sentrale føringer og styringssignaler. Oppslagsverket er også ment for å løse konkrete saker i arbeidshverdagen. På arbeidsplasser hvor man strever med å få til et fruktbart samarbeid på tvers, kan oppslagsverket i tillegg være et hjelpemiddel til å innhente kunnskap om vanlige utfordringer, suksessfaktorer og utprøvde modeller for samarbeid.

Oppslagsverk - hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv?

Oppslagsverk
Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv?


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2013