Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om ROP-lidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, utgitt av Helsedirektoratet (2012).

Helsedirektoratet hadde 10. mars 2012 en lansering av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Helsedirektoratet forventer at både spesialisthelsetjeneste og allmenntjenesten følger retningslinjen. I tilsynsarbeid vil fagfeltet bli evaluert ut fra retningslinjen og de 93 anbefalinger som gis.

Både i kartleggingsarbeid, behandling og oppfølgingsarbeid skal boligspørsmål være en del av arbeidet med ROP-lidelser. ACT team eller annen form for oppsøkende behandlingsteam anbefales for brukere som ikke responderer på tradisjonelle behandlingstilbud. Dette korresponderer veldig godt med arbeidet i retning av metoden Housing First.

Det er utarbeidet en egen nettbasert utgave med søkemuligheter og lenker til tilgrensede områder på Helsebiblioteket. Den nettbaserte utgaven finner du på Helsebiblioteket.

 

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til
Helsedirektoratet, 2012 

På nettsiden ropbruker.no ligger anbefalinger fra den nasjonale retningslinjen, om samtidig ruslidelse- og psykisk lidelse. Denne nettsiden er et samarbeid mellom en rekke bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helse. Disse organisasjonene har plukket ut ti anbefalinger fra den nasjonale retningslinjen om samtidig ruslidelse- og psykisk lidelse som de mener er svært viktige for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.