NIBR: Når skal jeg flytte hjemmefra?

Rapport om boligskaffelse for ungdom med utviklingshemming, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2012).

Rapporten setter søkelys på hvilke hindringer og muligheter som møter familier med utviklingshemmede i prosessen rundt det å skaffe bolig. Undersøkelsen er basert på intervjuer med foreldre samt casestudie av seks kommuner med vekt på planlegging og boligtildeling.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extramidler. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har vært søkerorganisasjon.
(Kilde: rapporten)

Les mer på sidene til NIBR.


Rapporten kan lånes i biblioteket.