Friomsorgen: Mulighetenes hus

Rapport om bolig til løslatte fra fengsel, utarbeidet av Møre og Romsdal friomsorgskontor (2012).

Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig var et boligsosialt prosjekt som ble et resultat av forprosjektet «Fra fengsel til egen bolig» initiert av Møre og Romsdal friomsorgskontor. Prosjektet ble finansiert av Husbanken, og har vært et samarbeid mellom Møre og Romsdal friomsorgskontor, Hustad fengsel, Omsorgsbygg, Molde utleieboliger, ressurstjenesten i Molde, NAV Molde og Balderfilm.

Med Fanestrandsveien 57 som fundament var prosjektets grunnvisjon at nye liv skulle bygges og all rehabilitering starte med egnet og varig bolig. Prosjektdeltakerne skulle få et eieforhold til boligen de flyttet inn i gjennom å delta i renoveringsarbeidet.

Denne rapporten bygger på tilbakemeldinger fra prosjektdeltakere, arbeidsgruppen og eksterne fagpersoner i løpet av prosjektperioden. Balderfilm har fulgt prosjektet fra start og utover endt prosjektperiode til februar 2013.


 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.