Veien fram til egen bolig / Sjef i eget hus

Ni gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning. To bøker utgitt av Norsk forbund for utviklingshemmede (2009).

Mange personer med utviklingshemning møter fordommer og myter på veien mot å skaffe seg sitt eget hjem. Slike holdninger ønsker Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU) å avlive og har nå utgitt to bøker som er ment å inspirere flere til å eie sin egen bolig. Personene i bøkene presenterer sine historier gjennom alle faser av boligprosjektene og viser at det nytter å tenke annerledes og kreve respekt og selvbestemmelse.Begge bøkene er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.
Trykt versjon kan lånes i Biblioteket eller bestilles hos Norsk forbund for utviklingshemmede.