Diakonhjemmet: Min bolig - mitt hjem

Prosjektrapport om booppfølging av pasienter med dobbeltdiagnose, utgitt av Diakonhjemmet sykehus (2011).

Prosjektet Min bolig - Mitt hjem har dokumentert ti pasientforløp for personer med dobbeldiagnose, dvs. alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, ved utskriving fra døgnbehandling til varig bolig i perioden 2008 – 2011.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymisjonens boligsatsing - By Bo, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) ved DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

I rapporten omtales eksempler på gode samhandlingserfaringer mellom spesialisthelsetjeneste og bydel. Videre identifiseres utfordringer i samhandlingen på individ- og systemnivå. Prosjektet understreker et behov for tett og fleksibel samhandling mellom kommune/bydel både før, under og etter et behandlingsopphold. (Kilde: rapporten)