Blå Kors: Mer enn bolig

Rapport om prosessen rundt etablering av boliger til bostedsløse, utarbeidet av Blå Kors Norge, region sør (2011).

Prosjektet ”Mer enn bolig” er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken og Blå Kors Norge. Denne publikasjonen dokumenterer prosessene rundt prosjektet som har utgangspunkt i den nasjonale satsingen ”På vei til egen bolig” 2005-2007. Publikasjonen beskriver perioden fra første oppstart august 2006 og fram til oktober 2011.

Det overordnede målet for arbeidet var å etablere tilbud om varige boliger til vanskeligstilte, og å legge forholdene til rette slik at de ble boende.