Malvik kommunes boligpolitikk

I 2007 var det svært lange ventelister på kommunal bolig i Malvik. Søkere ble satt mer eller mindre ukritisk på listene, uansett bakgrunn og behov. Kommunal bolig ble løsningen på ethvert problem. Det var den eneste løsningen de evnet å se. I dag vet de bedre.

Malvik kommune har satt boligpolitikk på dagsorden og ble i 2009 nominert til Statens pris mot bostedsløshet. Juryen vurderte kommunens helhetlige boligsosiale arbeid til å ha overføringsverdi til andre.

Malvik kommunes boligpolitiske satsingsområder og vedtak er presentert i denne rikt illustrerte brosjyren. Her er et lite utdrag:

  • Bolig - innbyggernes eget ansvar; kommunen bistår med individuell oppfølging og veiledning
  • Økt bruk av statlige og kommunale virkemidler
  • Kompetanseheving og holdningsendring
  • Intern samhandling og kommunikasjon som involverer bl.a. fagmiljø, politikere og media
  • Organisering av boligteam med ansvar for rådgivning
  • Fokus på livskvalitet og trivsel
  • Samhandling med Husbanken og ordinære banker

Målgruppen for heftet er politikere, ledere og fagpersonell i kommunene, samt andre som har interesse for boligpolitikk. Heftet skal bidra til refleksjon, diskusjon og nytenkning omkring boligsosialt arbeid og kommunal bosetting.   
Trykt utgave kan fås ved henvendelse til Biblioteket.