Møreforsking: Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig

Sluttrapport med evaluering av boligsosialt utviklingsprogram, utarbeidet av Møreforsking (2013).

Denne sluttrapporten er den tredje i rekken av rapporter knyttet til Møreforskings følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram i Husbanken for perioden 2009-2012.

Følgeevalueringen omfatter fem kommuner som deltar i regionens boligsosiale utviklingsprogram. Mer konkret evalueres arbeidet i kommunene Lillehammer, Hamar, Bærum og Lørenskog, som ble tatt opp i programmet i 2009, og Moss kommune som ble tatt opp i programmet i 2010. Evalueringen innbefatter å følge programarbeidet i kommunene, men det er ikke en evaluering av det boligsosiale arbeidet i kommunene som sådan. (Kilde: rapporten)

Tidligere rapporter: 

Delrapport 1: Boligsosialt utviklingsprogram (2010)
Delrapport 2: Fundamentet er lagt (2012)
Refleksjonsnotat 1: Forankring av arbeidet med handlingsplan (2010)
Refleksjonsnotat 2: Iverksetting (2011)

Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig
Evaluering av boligsosialt utviklingsprogram
Sluttrapport


Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff, Marte Hanche-Olsen
Rapport nr. 35
ISBN 978-82-7692-324-7
Møreforsking, 2013

 Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.