Minoritetsetniske familiers boligsituasjon i Bydel Bjerke

Ni barnefamilier med minoritetsetnisk bakgrunn har blitt intervjuet med fokus på hvilke utfordringer de opplever i sin bosituasjon. Kompetansetilskuddsrapport utarbeidet av Diakonhjemmets høgskole (2010).

Denne rapporten er en del av et prosjektsamarbeid mellom Leieboerforeningen og HUSK Osloregionen representert ved Bjerke Bydel og Diakonhjemmet Høgskole. Den bygger på en undersøkelse om minoritetsetniske familiers erfaringer og utfordringer i boligsituasjonen og inngår sammen med to andre kartlegginger i et forprosjekt finansiert av Husbanken.

Boligproblemer for minoriteter kan sees fra ulike perspektiver. Hva som finnes av tilbud på boligmarkedet og hvor relevante de er i forhold til behov og muligheter hos boligsøkerne, er et strukturelt perspektiv. Nærmiljøets kvaliteter og hvordan dette kan bidra til integrasjon og tilhørighet, er et annet. Et mer individuelt perspektiv kan være å se på kjennetegn og behov hos de som trenger boligen, hvordan de opplever bosituasjonen og nærmiljøet samt deres opplevelse av formidlingsleddet mellom dem selv og boligmarkedet. Det er det siste perspektivet som er i fokus i undersøkelsen som er gjennomført. (Kilde: rapporten)


Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.