Husbanken: Housing First

Introduksjon om hovedprinsippene for Housing first, utarbeidet av Husbanken (2013).

Housing First er en metode for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Fra sitt utspring i New York har metoden de senere år fått utbredelse i mange land, også i Europa. I Norge har metoden også fått oppmerksomhet, og noen kommuner og organisasjoner er i ferd med å se på mulighetene for å prøve den ut.

Noen ganger blir begrepet Housing First brukt uten at prinsippene i modellen følges. Husbanken ser derfor behov for en kortfattet introduksjon som beskriver hovedprinsippene.

Målgruppen for denne introduksjonen er kommuner, fagfolk, politikere og andre interesserte.

Housing first - en introduksjon


Housing First - en introduksjon

Husbanken, 2013 

Engelsk versjon: Housing First - a brief introduction 
Mer litteratur om Housing First i biblioteket.