Balderfilm: Glippsonen

Film om tiden fra en slipper ut av fengsel til noe eller noen fanger en opp. Produsert av Balderfilm (2011).

Denne dokumentarfilmen belyser ulike problemstillinger og utfordringer i tiden før og etter løslatelse. Formålet er å sette søkelys på den løslattes situasjon i forhold til bolig, jobb og en meningsfull fritid.

Spørsmål til debatt:

  • Hva kan gjøres for å få flere vellykkede løslatelser?
  • Hva skal til for at flere innsatte kan få tilbud som "Fra fengsel til Kvalifiseringsprogram", "På vei til egen bolig" og "Selvbyggerprosjektet"?
  • Hvordan kan de ulike aktørene som skal sikre en god løslatelse få et bredere samarbeid?
  • Hvordan kan vi sikre at alle innsatte får et bredt og sammensatt tilbud før løslatelse?
  • Hva kan vi gjøre bedre for den gruppen som ikke klarer å nyttiggjøre seg de tilbudene vi har i dag?
  • Hvordan kan vi bli flinkere til å lage individuelle løsninger?

Filmen er produsert med midler fra Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo kommune Rusmiddeletaten, Fylkesmannen i Oppland, Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal, Østfold, Vest-Agder og Troms.

Glippsonen er til utlån i Biblioteket og vil bli vist på Faglig frokost i Drammen 24. januar 2012.