Unge på boligmarkedet

Fire eksempler på individuelle løsninger for funksjonshemmede. Utarbeidet av Norges handikapforbund (2009).

I dette heftet presenteres fire ulike boligløsninger som gjelder unge mennesker. De forteller hvilke overveielser og valg de har gjort.

Boligløsning 1: Familie som har bygget et tilbygg med egen leilighet til sin tenåringssønn.
Boligløsning 2: Ung kvinne som har kjøpt en selveierleilighet i et hus med fire tilrettelagte leiligheter og fellesareal.
Boligløsning 3: Fem unge mennesker som i flere år har bodd på sykehjem, og som har bestemt seg for å bygge et bofellesskap med selvstendige leiligheter og fellesareal.
Boligløsning 4: Ung familie som har kjøpt seg et rekkehus i det ordinære boligmarkedet og oppnådd livsløpsstandard gjennom enkle virkemidler.

Målsettingen med heftet er både å vise prosessen fram mot boligvalg, men også å bringe videre erfaringer når det gjelder planløsning og bruk av hjelpemidler. Alle eksemplene viser hvor viktig det er med god planlegging og gode brukskvaliteter. Ulike livssituasjoner og individuelle valg gir ulike boligløsninger. (Kilde: heftet)