Fra kommunal til privat bolig – del 2

Det finnes begrensninger og hindringer som kommunale leietakere møter når de ønsker å flytte fra kommunal bolig. Prosjektet har sett på hvordan slike hindringer kan overkommes.

Blant kommunale leietakere er det et stort potensial for å eie egen bolig (NOU 2011:15). Det er generelt bedre økonomisk å eie egen bolig enn å leie, og gjennom prosjektet hadde Trondheim kommune et ønske om å finne metoder for å gi flere mulighet til å bli boligeiere. Prosjektarbeid har gjerne et kjennemerke i utprøving, og i løpet av årene har arbeidets satsningsområder og metodebruk blitt endret og videreutviklet. Et eksempel på dette er å utvide målgruppen fra innvandrere til å gjelde alle kommunale leietakere.

De kommunale leietakerne er en variert gruppe, og det har vært et mål å utvikle og tilpasse arbeidet til de varierende behov, slik at flest mulig kommunale leietakere skal klare å bli huseiere. For å nå målsetningen har metoden vært å gi veiledning og hjelp som styrker den enkeltes posisjon
på boligkjøpsmarkedet, samt en aktiv markedsføring av dette tilbudet.

Hensikten med denne rapporten er å vise erfaringer og metoder som har vært brukt fra prosjektets oppstart i 2009 til utgangen av 2013. Rapporten vil legge frem resultater og vise hva fokus har vært i prosjektperioden.

Fra kommunal til privat bolig 
Prosjektrapport 2

- Prosjektleder Maria Kenza Hlimi, Helse-og velferdskontor Midtbyen, Trondheim kommune
- Ferdig 14. mars 2014 
- Prosjektet er støttet med boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken