Selvbyggerprosjektet

Unge gjengangere i fengsel pusser opp kommunale leiligheter i siste del av soningen og flytter inn i dem ved løslatelse. Rapport fra Oslo kommune (2009).

Et selvbyggerprosjekt gir noen av kriminalomsorgens gjengangere muligheten til en ny start og et meningsfylt liv. Gjennom egeninnsats med oppussing av sin framtidige bolig får de både arbeidserfaring i håndverksfag og muligheten til å skaffe seg og sette preg på egen bolig.

Prosjektet er et samarbeid mellom byggerne selv, Kriminalomsorgen, Oslo boligbygg KS, Oslo kommune og Husbanken. De innsatte stiller med betydelig egeninnsats, Oslo boligbygg KS med oppussingsobjekter fra sin utleiemasse, bydelen med arbeidsleder og investeringsmidler til oppussingen og Husbanken med støtte til å utvikle modellen.

Om Selvbyggerprosjektet

  • Selvbyggerprosjektet ble igangsatt høsten 2007 og varer til juli 2010.
  • Oppussingen skjer i regi av arbeidslag på fem personer som ledes av en faglært arbeidsleder.
  • Prosjektets formål er at unge i utsatte eller vanskelige situasjoner skal få tilgang til bolig gjennom egeninnsats. Mange vil ende med å leie eller kjøpe leiligheten han eller hun pusser opp. I tillegg vil arbeidstreningen bli dokumentert.
  • I tillegg til det håndverksmessige er kompetanse knyttet til det å bo og å utvikle sosiale nettverk tema under opplæringen i prosjekttiden.
  • Boligene ligger spredd på flere adresser i bydelen og er kommunalt eide. Noen av boligene har stått tomme i påvente av oppussing.
  • De første deltagerne startet i prosjektet i slutten av januar. Til sammen har syv personer avsluttet.
  • Deltagerne har deltatt i oppussing av både egne og andres leiligheter, men har hatt innflytelse på fargebruk, kjøkkeninnredning og lignende.
  • Selvbyggerne får tilbud om varige leiekontrakter.
  • Husbanken har innvilget til sammen kr 1,2 mill i kompetansetilskudd som blant annet er brukt til Bydel St. Hanshaugens utvikling av prosjektet. I et forprosjekt ble leiligheter eid av Boligbygg Oslo KF valgt ut. Videre etablerte de et samarbeid med Kriminalomsorgen og TOG-prosjektet (Tiltak Overfor Gjengangere) for å tilby deltakelse i selvbyggerprosjektet til innsatte beboere i overgangsboliger eller frigangshjem.