Fra fengsel til bolig

Erfaringer fra bosetting av gjengangere. Et samarbeidsprosjekt ved Kriminalomsorgen region øst, Oslo friomsorgskontor og Husbanken (2009).

Prosjektet "Bosetting av prøveløslatte fra TOG" har fått mye oppmerksomhet underveis og i etterkant. I dag er de metodene som ble utviklet i prosjektperioden en del av den daglige driften. Prosjektleder Hege Kongerud redegjør for prosjektets erfaringer, deler metodikk og kunnskap.

Noe er kjent, noe er kanskje nytt. Her får man eksempler, maler og skjemaer. Håpet er at andre i lignende prosjekter eller som arbeider med lignende problemstillinger, vil ha nytte og glede av hele eller deler av innholdet i dette heftet.

Prosjektet "Bosetting av prøveløslatte fra TOG" ble avsluttet i mai 2008 etter to års finansiering med kompetansetilskudd fra Husbanken.