Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden

Prosjekt i regi av Halden kommune i perioden 2008-2011, avslutningsrapport og rutinehåndbok for haldensere under soning (2011).

Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden har vært et prosjekt i regi av Halden kommune i perioden 01.04.08 til 28.02.11. Målet er å gi langtidsinnsatte og brukere av langtidsbehandling egnet bolig etter endt soning.

En samarbeidsavtale om bosetting ved løslatelse ble inngått mellom Kriminalomsorgen region Øst og Halden kommune i 2008, og i 2010 kom Halden fengsel i drift. Fengselet har 251 plasser og ca 350 ansatte og er dermed et av Norges største fengsler. Det at Halden kommune nå skulle være vertskapskommune for det nyeste og et av landets største fengsler var også en motiverende faktor som lå bak søknaden om prosjektet. 

I tillegg til delrapportering underveis, er det utarbeidet en rutinehåndbok for haldensere under soning. Den skal være en hjelpende veiviser i forbindelse med boliganskaffelse, økonomisk bistand, kommunale tjenester m.m. Håndboken er kontinuerlig under evaluering og revisjon."En vellykket løslatelse til et liv uten kriminalitet avhenger først og fremst av den domfelte selv. Samtidig er det mange etater som har ansvar for å støtte og bidra." (Kilde: Rutinehåndboka)

 


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.