HIBU: Foreldrehjemmet som midlertidig oppholdssted for bostedssløse

Rapport og intervjuer med bostedsløse som flytter tilbake til foreldrehjemmet, utarbeidet av Høgskolen i Buskerud (2011).

En tredjedel av de som registreres som bostedsløse i Norge, bor midlertidig hos venner, familie og bekjente. Mange av dem har et rusproblem. Tross dette vet vi lite om denne bosituasjonen.

Hensikten med studien som ligger til grunn for denne rapporten, har vært å undersøke bostedsløses, foreldres og offentlig ansattes erfaringer med å få hjelp og det skulle hjelpe bostedsløse som bor midlertidig sammen med
foreldrene i deres bolig. Kunnskap om denne bosituasjonen er viktig for å vite hvordan offentlig hjelp kan innrettes for å forebygge videre bostedsløshet, bidra til å støtte familien og familiekontakten og hindre alvorlige hendelser.

Rapporten er basert på intervjuer med bostedsløse, mødre og ansatte. Det er gjennomført samtaleintervjuer
med ni bostedsløse personer mellom 23 og 56 år som alle i perioder har bodd i foreldrehjemmet. Videre er det gjennomført samtaleintervjuer med ni mødre fra 40 til 80 år, og det er gjort fokusgruppeintervjuer med 13 offentlig ansatte.