Fremtid for meg

Hvordan kan straffegjennomføringen benyttes som en ressurs til å planlegge løslatelsen? Kompetansetilskuddsrapport utarbeidet av Drammen fengsel (2010).

”Fremtid for meg” er et samarbeidsprosjekt mellom Kriminalomsorgen, et utvalg kommuner, Kirkens bymisjon og Husbanken i bekjempelsen av bostedsløshet.

I løpet av to og et halvt år har Drammen Fengsel skapt et forpliktende samarbeid med kommunene for at ettervernet skal fungere på en god måte. Målet har vært å sikre gode rutiner i Drammen fengsel samt etablere samarbeidsrutiner og involvere eksterne aktører i større grad for å oppnå hensiktsmessig bosetting og oppfølging av den enkelte ved løslatelse.

De 23 innsatte som har deltatt i prosjektet har fått tilrettelagt oppfølging ved løslatelse, deltatt på ”Å bo”-kurs og fått oversikt over relevante kontaktpersoner og rettigheter innenfor helse- og sosialsektoren i Telemark, Buskerud og Vestfold (boligmappe og tilbakeføringshefte).