Sør-Aurdal kommune: Fekjærtunet overgangsboliger

Sluttrapport fra prosjektet 2009-2011, utarbeidet av Sør-Aurdal kommune (2011).

Bakgrunnen for prosjektet var en pasienttilfredshetsstudie ved Sykehuset innlandet helseforetak / Fekjær psykiatriske senter (FPS) som som ble avsluttet i 2006. Studien viste at for en del pasienter med rus- og psykiske lidelser ble overgangen fra utskrivelse til hjemmesituasjonen for stor. Noen trengte en "mykere" overgang.

En rekke tiltak for å styrke ettervernet for utvalgte pasienter ble planlagt, og prosjektgruppen fant det riktig å planlegge bygging av fem overgangsboliger for utskrevne pasienter fra døgnenheten ved FPS, men i gangavstand til psykiatrisk poliklinikken.

Psykiatrisk poliklinikk skulle yte speialhelsetjenester og Sør-Aurdal kommune skulle tilby nødvendige sosiale tjenester som skulle styres ut fra brukerens Individuelle Plan (IP) og forpliktende avtale fra beboerns hjemkommune. Prosjektgruppen mente at dette tilbudet ville forebygge hyppige reinnleggelser og øke pasientens livskvalitet. Botiden ble beregnet til maksimalt to år; det skulle være et godt samarbeid med hjemkommunen hvor pasienten gradvis skulle tilbakeføres etter endt opphold. (Kilde: rapporten) 
 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.