Et verdig liv

Kartleggingsrapport om gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune, utarbeidet av Kriminalomsorgen Trondheim fengsel (2010).

Prosjektet ”Et verdig liv” er et prosjekt som ble initiert og etablert av engasjerte og dedikerte fagpersoner som fra ulike etater arbeider nært de gjengangerkriminelle i det daglige. Idealisme, pågangsmot og en ukuelig tro på at det nytter å hjelpe, preger fagpersonene og prosjektet. Det er ikke tilfeldig, at når prosjektet nå er etablert i mer stabile organisatoriske former i Gjengangerteamet, er mottoet som velges: ”Alltid en sjanse.”

Kartleggingens hensikt har vært å etablere en bredere innsikt i gjengangerkriminelles subjektive opplevelse, erfaringer og betraktninger knyttet til hverdagsliv, bakgrunn og faktorer relatert til hva som kan bidra til et verdig liv. Noe av vanskelighetene og begrensninger med en bredt anlagt kartleggingsundersøkelse er nyansering og presisjon. Først og fremst gir undersøkelsen viktig indikasjon på områder og retninger, og bidrar til å bekrefte og i noen grad befeste praksisbasert kunnskaper.

Gjennom å utforske hvordan gjengangerkriminelle bosatte i Trondheim kommune oppfatter et verdig liv, har ambisjonen vært å finne fram til kunnskap som kan bidra til utvikling av mer effektive tiltak og bedre metodiske tilnærminger. Et skritt i retning av å kunne realisere et verdig liv for gruppen av gjengangerkriminelle i Trondheim. (Kilde: rapporten)

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.