ENHR Conference 2012

Sluttrapport fra boligforskningskonferanse på Lillehammer 2012. Utarbeidet av NOVA (2012).

Tema for konferansen var lokal velferd og lokale boligmarkeder i en globalisert verden og ble arrangert av ENHR med støtte fra Husbanken. Arrangementet samlet 298 deltakere fra 37 ulike land, og var et bidrag til kunnskapsutveksling og styrking av norsk boligforsknings og -forvaltnings internasjonale kontakt og forankring.

Rapporten inneholder blant annet program fra 7 plenumssamlinger og program fra workshops 25.-27. juni 2012.
Les mer om konferansene til ENHR her