NIBR: En verdig bosituasjon innen psykisk helsearbeid

Rapport om kommunens arbeid for personer med psykiske vansker, utarbeidet av NIBR (2012).

Prosjektet har sin bakgrunn i Opptrappingsplanen for psykisk helse som løp frem til 2008 og gjør opp status for og drøfter situasjonen i kommunene i forhold til bolig, tjenester, kapasitet og kompetanse to år etter planens avslutning.

I prosjektet ses det først på kommunenes ulike valg av boløsninger for personer med psykiske vansker, deretter tjenesteoppfølgingen. Det tredje temaet er hvilke utfordringer kommunene møter med hensyn til nødvendig kapasitet og kompetanse i oppfølgingen av denne gruppen.

Studien tar utgangspunkt i tre hovedproblemstillinger:
1. Hvilke boalternativer har kommunene utviklet for personer med psykiske vansker?
2. Hvilken tjenesteoppfølging har kommunene etablert for denne gruppen?
3. Hvilke utfordringer møter kommunene i forhold til nødvendig kapasitet og kompetanse i arbeidet med å bosette og følge opp personer med psykiske vansker?

(Kilde: rapporten)Trykt utgave i biblioteket.