Bergen: DUE - Der Ungdommen Er

Metodehåndbok for kommuner og organisasjoner som jobber med vanskeligstilt ungdom, utarbeidet av Bergen kommune (2012).

DUE står for «Der Ungdommen Er». Det er et barnevernstiltak og bo- og nærmiljøtiltak for ungdom i Bergen kommune. Idégrunnlaget til DUE er å hjelpe ungdom der de er, både utviklingsmessig, og geografisk i nær tilknytning til sitt nettverk og nærmiljø.

DUE har siden 2003 utviklet en modell for å etablere individuelle prosjekter rundt hver enkelt ungdom med utgangspunkt i hans eller hennes individuelle forutsetninger. Hvert prosjekt ledes av en koordinator med kompetanse tilpasset den enkelte ungdoms behov.

Det er viktig å bidra til at flere får kunnskap om det som fungerer, og denne metodehåndboken er en del av dette utviklingsarbeidet. Den kan være til inspirasjon og praktisk nytte for kommuner og organisasjoner som ønsker å starte opp tilsvarende eller liknede tiltak. (Kilde: håndboken)Utskriftsversjon (11 MB)
Trykt utgave i biblioteket.