Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet

Rapport om diskriminering på leiemarkedet, utarbeidet av NIBR (2009).

Tema i rapporten er om og eventuelt på hvilke måter etniske minoriteter forskjellsbehandles i leiemarkedet. Erfaringer fra forskjellige kategorier av utleiere og fra leietakersiden er analysert. Et viktig funn er at leiemarkedet oppleves helt forskjellig av leietakere med forskjellig innvandrerbakgrunn. I rapporten diskuteres forslag til indikatorer for å kunne måle eventuell diskriminering.
(Kilde: Rapporten)

Trykt versjon i Biblioteket