Dagsverket «Bedre boliger»

Deltakere ved Dagsverket arbeidstiltak har i prosjektet pusset opp de kommunale leilighetene de bor i. Målet er at deltakerne skal få mer verdige boforhold og at eierskap til leiligheten skal bidra til mindre slitasje på boligen.

Prosjektmålet i” Bedre boliger” er å bidra til at Dagsverkets deltakere får mer verdige boforhold. Gjennom egen innsats ved å pusse opp sin kommunale bolig er målet å øke boevnen og livskvaliteten til våre deltakere. Et verdig liv innenfor husets fire vegger er et viktig mål for den totale pakken av velfungering. Et verdig boforhold gir økt stolthet og eierskap til egen bolig.

Oppussing av leiligheter vil øke verdien av Trondheim kommunes boligmasse. Som en del av Dagsverkets arbeidsoppdrag utvikler deltaker kompetanse i oppusssingsarbeid. Målet er også å øke boevnen til våre deltakere. Denne kunnskapen er viktig for ei målgruppe som består av langvarige kommunale leietakere. Videre er det et sterkt mål om å koble helse og sosialtjenester tettere rundt deltaker, og vi ser at Dagsverket er et fint utgangspunkt for dette arbeidet.

Gjennom prosjektet styrkes samhandlingen rundt hver enkelt deltaker. Det er her et mål å avklare om metodikken som brukes i boligprosjektet har gode effekter på boligsosialt plan.

 

Dagsverket «Bedre boliger»

Fakta om rapporten:

Dagsverket «Bedre boliger»

Stavne – Dagsverket
Øyvind Kihl og Barbro Hoel
Juli 2014
Prosjekt med støtte fra Husbanken – boligsosialt kompetansetilskudd.