Wayback: Commitment for a new life

Prosjektrapport om booppfølging av løslatte fra fengsel, utarbeidet av WayBack Trondheim (2012).

WayBack Trondheim jobber for å gi tidligere straffedømte en mulighet til å leve et liv uten rus og kriminalitet. Prosjektet "Commitment for a new life" ble opprettet som et midlertidig botilbud til løslatte fra fengsel og er et samarbeid mellom WayBack, Trondheim kommune og Husbanken.

En nyoppusset herskapsvilla i Trondheim har i prosjektperioden gitt 20 personer bopel i en overgangsperiode. Målet har vært at beboerne skal få styrket boevne slik at de vil bli selvhjulpne i egen bolig etter oppholdet i "Commitment for a new life". Halvparten av beboerne har i dag flyttet til egen bolig og tilbakefallet har kun vært på 5 prosent, mot 60 prosent i samfunnet generelt. (Kilde: rapporten)