Etterkommere av innvandrere

Rapport om bolig og bostedsmønstre hos etterkommere av innvandrere, utarbeidet av NIBR (2009).

Undersøkelsen handler om hvordan og hvor etterkommere av innvandrere bor. Seks grupper av etterkommere med minoritetsbakgrunn er sammenlignet seg i mellom og med svensker og dansker. Undersøkelsen bygger på registerdata.

Viktige funn er at majoriteten av etterkommerne følger foreldregenerasjonens bostedsmønster. De bor trangt og venter med å flytte hjemmefra. Eierandelen varierer mellom 7 og 22 prosent, men øker ettersom de flytter hjemmefra, gifter seg og øker inntekten.
(Kilde: Rapporten)