Boligsosialt utviklingsprogram - delrapport 2010

Statusrapporten er den første av i alt tre knyttet til Møreforsking Voldas følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Den neste statusrapporten vil foreligge i 2011, og sluttrapporten vil være klar i 2012.

For å oppnå en mer helhetlig oppfølging av kommunenes boligsosiale arbeid, har Husbanken Region Øst iverksatt Boligsosialt utviklingsprogram for kommunene. Programmet vil gå over en åtteårsperiode (2009-2017) med i alt 16 kommuner. Programsatsningen startet opp våren 2009 med Hamar, Lillehammer, Lørenskog og Bærum som de fire første kommunene i programmet.

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt utviklingsprogram i perioden 2009-2012, og målet med følgeevalueringen er å videreføre erfaringer fra kommunenes arbeid og erfaringer ved bruk av program som metode og virkemiddel i Husbankens boligsosiale arbeid.

Rapporten er en av to delrapporteringer og har fokus på a) Hvordan kommunene har arbeidet med lokal organisering og forankring i prosessen fram mot Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram, og b) I hvilken grad Husbankens programtilnærming i form av Boligsosialt utviklingsprogram er en formålstjenelig metode for å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene i programmets to første faser.