NIBR: Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Evaluering av den boligsosiale organiseringen, virkemidler og boligbehov i Fjell kommune, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2012).

Rapporten gir en evaluering av det boligsosiale arbeidet i Fjell kommune i Hordaland. Fokus er dels på hvordan arbeidet er organisert, men også på virkemiddelbruk.

Evalueringen gir dels en beskrivelse, men også en drøftelse av utfordringer og mulige løsninger. I tillegg gjøres det fremskrivninger av fremtidig boligbehov i Fjell kommune samt muligheter og utfordringer i regionalt samarbeid og samhandlingsreformen.
(Kilde: rapporten)