Boligsosiale utfordringer i Asker kommune

En forstudie til boligsosialt utviklingsprogram i Asker, utarbeidet av NOVA (2011).

I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA har gjennomført på oppdrag for Asker kommune. Etter en gjennomgang av ulike sider av dagens boligsosiale virksomhet og planlegging i Asker kommune, beskrives de utfordringer kommunen står overfor, og det gis anbefalinger om hvordan disse utfordringene kan møtes. (Kilde: NOVA)