NIBR: Boligkarriere for startlånesøkere

Rapport om egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

I 2003 erstattet startlånet etableringslån og kjøpslån. Startlånet er et statlig virkemiddel for kjøp av egen bolig, rettet mot personer og husholdninger som ikke har tilstrekkelig med egenkapital, og som ikke får lån i private kredittinstitusjoner. Samtidig må søkerne ha økonomi til å kunne betale renter og avdrag på lånet og ha nødvendige midler til livsopphold.

Om lag en tredjedel av søkerne får avslag på startlån, vel halvparten fordi de ikke ville være i stand til å betjene lånet etter at det er tatt hensyn til normale livsoppholdsutgifter.

Denne studien tar for seg behandlingen av søkere til Husbankens startlåneordning i 2006 og ser hvordan de som har fått tilsagn og avslag på lånesøknaden har tilpasset seg på boligmarkedet i perioden 2007-2008.