NIBR: Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon

Rapport om boligens betydning for unge med nedsatt funksjonsevne, utarbeidet av NIBR (2012).

Denne rapporten handler om boligens betydning for ungdom i en sårbar livssituasjon, nærmere bestemt ungdom med nedsatt funksjonsevne eller som er kronisk syke. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan prosessene rundt boliganskaffelse, flytting og etablering i eget hjem påvirker identitet og mestring, og hvilken betydning boligen har for livssituasjonen for ungdom som ikke har like god tilgang til arbeidsmarkedet og en aktiv fritid som andre.

Sentrale spørsmål som belyses er hvilken betydning det å ha sin egen bolig har for identitetsbygging og den enkeltes livssituasjon, og hvordan boligsituasjonen påvirker utdannelse, arbeidsliv og fritidsliv for denne gruppen ungdom.
(Kilde: rapporten)Trykt utgave til utlån i biblioteket.