Bo Bra

Råd fra unge om hva som skal til for å bo bra. Prosjektrapport fra Forandringsfabrikken (2009).

BoBra er et prosjekt under Husbankens satsing på bolig- og tjenestemodeller for ungdom, og Forandringsfabrikken har gjennomført samlingene og prosjektet på oppdrag fra Husbanken.

I BoBra har 39 unge snakket om hva som kan være vanskelig med å bo for seg selv. I fire samlinger à to dager har de diskutert spørsmål knyttet til bolig og kommet fram til råd om forbedringer.

Diskusjonstemaer på samlingene har bl.a. vært hvordan det kan bli enklere å bo for seg selv, hva en god bolig er, fordeler ved å bo alene eller sammen med andre, og hvordan en god bokonsulent er. Rapporten er bygget opp rundt temaene og basert på referatene fra samlingene.