Husbanken: Veileder for tilskudd til tilpasning

For kommunale saksbehandlere om behandling av søknader, utarbeidet av Husbanken (2013).

Flere eldre og personer med ønsker i dag å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. I tillegg har samhandlingsreformen ført til at flere mennesker med helse- og omsorgsbehov forventes å kunne motta nødvendige tjenester i eget hjem. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger, og tilskudd til tilpasning er et godt virkemiddel for å få dette til.

Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre og formidle god bruk av tilskuddet, støtte kommunene i vurderingene som må gjøres og motvirke uheldige forskjeller i kommunenes praksis. Målgruppen er kommunale saksbehandlere som behandler søknader om tilskudd til tilpasning. (Kilde: veilederen)

Veileder for tilskudd til tilpasning

Veileder for tilskudd til tilpasning

For saksbehandlere i kommunen

HB 8.B.27
Husbanken, februar 2015

Mer om finansiering av boligtilpasning i egen brosjyre:

Tilpasning av bolig

Finansieringsmuligheter

HB 8.E.11
Husbanken, juli 2014

Nynorsk utgave
Bokmål