Masteroppgave om Arbeiderpartiets boligpolitikk

Holdningene i Arbeiderpartiet til prisreguleringen på boligmarkedet gjennomgikk store endringer i perioden fra ca. 1970 til 1989.

Tittel: Fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring - Arbeiderpartiet og reguleringen av boligomsetningen 1970-1989 
Forf.: Jardar Sørvoll
Utgitt: NOVA (2008)
Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken