Lavinnskuddsboliger

Rapporten kartlegger omfang og problemer knyttet til lavinnskuddsboliger. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse omfanget av lavinnskuddsborettslag og eventuelle problemer som følger av priser og finansiering av disse.

Tittel: Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?
Forf.: Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl
Utgitt: NIBR (2009)
Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken