Husbanken: Boligpolitisk samhandling

Rapport fra kunnskapsmøte i Tromsø, utarbeidet av Husbanken (2012).

Boligpolitisk samhandling sto på programmet da aktører fra stat, kommuner og forskningsmiljøer møttes til kunnskapsmøte i Tromsø 22. oktober 2012. To forskningsrapporter med ulike innfallsvinkler til boligpolitisk samhandling ble lagt frem og kommentert på møtet.

De to forskningsrapportene som ble lagt frem var FAFOs rapport Bolig og helse - samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken og Rambølls rapport Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet.

I rapporten kan du lese hvordan FAFO og Rambøll presenterte forskningsrapportene sine, samt praksisfeltets synspunkter på funnene som ble gjort.