Leieboerforeningen: Graverende leieforhold

Hvilke virkemidler har offentlige myndigheter til å gripe inn i tilfeller der leieforholdene oppfattes som graverende? Utredning fra Leieboerforeningen (2011).

Grunnet et leiemarked med stort press har man sett en tendens til at leieboere blir tilbudt leieboliger av lav kvalitet. På bakgrunn av dette har Leieboerforeningen fått i oppdrag fra Husbanken å gå gjennom lovverket som omhandler kravene til leieboliger, og hvilke virkemidler det offentlige har om det avdekkes brudd på disse reglene. Det skal i den forbindelse også gjennomgås om virkemidlene det offentlige har er gode nok.

Leieboerforeningens oppfatninger at lovverket som regulerer kvaliteten på leieboliger er omfattende. Gjennomgangen av lovverket viser at det stilles en rekke kvalitetskrav til en bolig; alt fra krav til brannsikkerhet til krav til innemiljø. Gjennomgangen viser også at det offentlige har flere gode virkemidler de kan benytte seg av om det avdekkes brudd på disse kravene. (Kilde: rapporten)

Et vedlegg om fukt- og muggsoppskader i utleieboliger følger rapporten og er utarbeidet av Mycoteam as. Her redegjøres det for hvordan man dokumenterer ulike skadetyper, avklarer omfang, årsak og eventuelt alder på når skaden har oppstått i tilfelle konflikter mellom utleier og leietaker.