Cappelen Damm: Bustadoppføringslova

En praktisk juridisk håndbok av Christian Wefling, utgitt av Cappelen Damm Akademisk (2012).

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom en forbruker og en entreprenør om oppføring av ny bolig.

Dette er en grei og praktisk håndbok for jurister uten spesialkunnskaper om fagområdene kontraktsrett og bustadoppføring. Boken vil også være svært nyttig for alle som skal bygge seg hus, for entreprenører som bygger boliger for forbrukere og for eiendomsmeglere.

Forfatteren, Christian Wefling, arbeider som advokat. Hovedarbeidsområdene hans er blant annet kontraktsrett, entrepriserett, plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Etter at bustadoppføringslova trådte i kraft 1. juli 1998, har det vært enkelte lovendringer. Bl.a. har man endret definisjonen av forbruker og gjort garantier etter § 12 mer omfattende. Det er meningen at boken skal være à jour pr. 1. juli 2011. (Kilde: boken)