Misvisende om barnehagelån

I en tid med mange søknader om alle typer lån fra Husbanken, må flere vente lenger før Husbanken kan gi tilsagn, også søknader om lån til bygging av barnehager. Ubehandlede søknader om barnehagelån er likevel langt lavere enn det som hevdes fra Private Barnehagers Landsforbund.

I et intervju i Adresseavisen 5.3. hevdes det at det ligger søknader om lån tilsvarende 1600 plasser ubehandlet i Husbanken. Dette stemmer ikke. Ved begynnelsen av mars ligger søknader for 994 plasser til behandling. Av disse har halvparten kommet inn etter nyttår. I løpet av årets to første måneder er det gitt tilsagn til 532 plasser. Ved årsskiftet var det søknader tilsvarende 938 plasser under behandling.

Pågang

Husbankens låneramme på 20 milliarder kroner skal disponeres jevnt i løpet av året. I en tid med stor pågang av søknader om alle typer lån, fører dette til at en god husholdering av pengene gir lengre tid før det formelle tilsagnet kan gis. Hittil har ingen søknader om lån til barnehagebygging som tilfredsstiller lånekriteriene fått avslag. Av Husbankens statistikk ser vi at antall søknader om lån til barnehage går ned. Dette er naturlig, ettersom dekningen er mye bedre enn for noen år tilbake.

Etterspørselen etter startlån er langt større enn etterspørselen etter lån til bygging av barnehageplasser. Antall søknader om barnehagelån har sunket gradvis fra 5442 plasser i 2009 til 2939 i 2012. Det er misvisende å hevde at etterspørselen etter startlån fører til at søknader om lån til barnehager må settes på vent i et annet omfang enn alle andre lån. Også kommuner som søker startlån i Husbanken har måttet vente på tildeling.