Fastrentene synker i Husbanken fra oktober

Fastrentene på lån i Husbanken går ned fra 1. oktober. Ti års fastrente synker til 3,057 prosent. Tre års fastrente blir på 2,472 prosent. Den flytende renten er uendret på 2,765 prosent.

Rentesatsene gjelder for lån med månedlige terminer.

Husbankens fastrenter fastsettes på grunnlag av gjennomsnittet av markedsrentene i løpet av en måned for statspapirer med tilsvarende løpetid. Den gjennomsnittlige markedsrenten på statspapirene i august danner grunnlaget for Husbankens renter i oktober.

Kunder som ønsker å inngå fastrenteavtale må bestemme seg innen den 24. måneden før. Det vil si at kunder som ønsker å binde renten fra 1. oktober, må ha inngått avtale med Husbanken innen 24. september.

Av totalt antall lån i Husbanken løper om lag 43 prosent med fastrente.

Husbanken tilbyr to typer lån; grunnlån til bygging og utbedring og startlån til kjøp av bolig.

Startlånet er ment for personer som ikke får lån i private banker. Lånet gis som toppfinansiering, fullfinansiering eller i kombinasjon med lån i privat bank. Startlånet forvaltes av kommunene som foretar låneopptak i Husbanken. Rentene på startlånet følger Husbankens rentevilkår, men kommunene kan legge til 0,25 prosentpoeng for å dekke administrasjonskostnader.

Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring, ombygging og kjøp av kommunale utleieboliger. Enkeltpersoner, utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, selskaper og stiftelser kan søke Husbanken om grunnlån. Per 31. juli i år har Husbanken gitt tilsagn om grunnlån til 5098 boliger. Dette er nesten tusen flere enn for tilsvarende periode året før.

Renteoversikt
Terminforfall  Fast 3 år  Fast 5 år  Fast 10 år  Fast 20 år  Flytende rente
Månedlig 2,472 2,570 3,057 3,445 2,765
Kvartalsvis 2,477 2,575 3,065 3,445 2,771
Halvårlig 2,485 2,583 3,076 3,470 2,781

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.