Nesten 30 000 personer får støtte til bolig i Region sør

Tall fra Husbanken viser at det nå er 27 000 bostøttemottakere i Region sør. Dette er drøyt 4000 personer flere enn for to år siden, før bostøtteordningen ble utvidet til å gjelde alle med høye boutgifter og lave inntekter.

Økningen på 4100 personer gjelder kommunene i Husbanken Region sør, som omfatter Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.

Tallene fra Husbanken viser at det var 27 000 mottakere i Region sør  per mai 2011, mot  22 900 mottakere i mai 2009, rett før bostøtteordningen ble utvidet. På landsbasis mottar nå 129 000 personer bostøtte, en økning på 20 prosent siden utvidelsen i juli 2009.

Bostøtte bidrar til at husstander kan etablere seg i eller bli boende i boligen sin når de er i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette er ett av Regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom. Bostøtte søkes gjennom kommunen og gis til alle med høye boutgifter og lave inntekter.

Utvides ytterligere

Fra 1. juli i år ble støtten styrket ytterligere slik at husholdninger med mange familiemedlemmer får mer i bostøtte.

Kontaktperson:

Morten Sandvold, fungerende regiondirektør: 90853648