Områdeløft fordrer folkelig forankring

- Da jeg var ordfører inviterte jeg byens borgere til å fylle kampanjen “Beautify My Kigali” med innhold. Vi klarte å løfte det mest belastede området i byen fordi innbyggerne fikk være med på å bestemme hva som gjør en bydel vakker, grønn og trygg.

På et møterom i Drammen rådhus har prosjektleder Parminder Kaur Bisal akkurat avsluttet sin presentasjon av kommunens nærmiljøprosjekt Fjell 2020. Rundt bordet sitter representanter for Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og FNs bosettingsprogram. På studieturen i Norge deler gjerne Aisa Kirabo Kacyira, visedirektør i FNs bosettingsprogram, sine erfaringer med områdeløft fra sin periode som ordfører for Kigali, hovedstaden i Rwanda.

Tilstede i bydelen
- Skal et områdeløft bli vellykket må politikerne gjøre mer enn å bevilge penger. Tilstedeværelse, forankring og god planlegging er også viktig. Da vi i planleggingsfasen tok borgerne i den belastede bydelen med på råd så følte de at vi behandlet dem med respekt. Under gjennomføringen av områdeløftet ryddet og vasket statsråder og jeg side om side med innbyggerne i bydelen, sier Aisa Kirabo Kacyira.

Hun mener områdeløftet ga varige ringvirkninger i flere sektorer i bydelen. Skolene utviklet seg blant annet til å bli blant de beste i landet.

Visedirektør i FNs bosettingsprogram Aisa Kirabo Kacyira. 
Ordførererfaring: Visedirektør i FNs bosettingsprogram Aisa Kirabo Kacyira. Alle foto: Egil G. Skogseth.

Bærekraftige satsinger
I Drammen har Fjell også tidligere vært et satsingsområde. På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet bevilget Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) penger til utvikling av bydelen. I perioden så man positiv utvikling i området, men etter at pengestrømmen stoppet opp synes Per Nygaard i KRD at det kan virke som at satsingen ikke var bærekraftig. Målet med Fjell 2020 er å bedre de sosio-økonomiske forholdene i en multikulturell bydel med høy arbeidsledighet, mange trygdede og lavt utdanningsnivå. Selv om bydelen ikke sliter med de basale problemene som eksisterte i slummen i Kigali, så kan det virke som om Drammen og andre kommuner som ønsker store bevilgninger til områdeløft har noe å lære av tilnærmingen til Aisa Kirabo Kacyira.

Lenker til nettsider om områdeløft:
Fjell 2020 

Husbankens nettside om områdeløft

I Groruddalssatsingen inngår fire områdeløft

I tillegg til Groruddalsatsingen støtter Husbanken områdeløft i Bergen og Trondheim.

FNs bosettingsprogram på besøk i Drammen
Som en del av et lenger norgesbesøk var Visedirektør i FNs bosettingsprogram, Aisa Kirabo Kacyira, og hennes medarbeider Joe Hooper på besøk hos Husbanken og Drammen kommune onsdag 3. oktober. Assisterende administrerende direktør i Husbanken Inger Vold Zapffe orienterte gjestene om norsk boligpolitikk og hvordan Husbanken jobber for å utføre den. Seniorrådgiver Gunnar Sveri forklarte hvordan Husbanken har gått fram for å etablere et godt samarbeid med kommunene. Prosjektleder Glenny Jelstad presenterte Drammen kommunes boligsosiale arbeid. Hennes kollega, Parminder Kaur Bisal, tok gjestene med på en busstur til Fjell. På bussturen, og på Drammen rådhus, ga hun gjestene innsikt i hvilke utfordringer bydelen står overfor. Kirabo Kacyira og Hooper fikk også se arkitekter og byplanleggere sine visjoner for bydelen i utstillingen Fjell 2020. 

 

Husbankens Inger Vold Zapfe og Gunnar Sveri er vertskap for UN-Habitat

Velferdsetaten: Gunnar Sveri og Inger Vold Zapffe orienterer om utviklingen Husbanken har gått gjennom.

Prosjektleder i Drammen kommune Glenny Jelstad orienterer gjestene fra UN-Habitat.

Boligsosialt: Glenny Jelstad jobber med å huse fattige i Drammen kommune.

Aisa Kirabo Kacyira og Joe Hooper fra FNs bosettingsprogram hos Husbanken.

87: Aisa Kirabo Kacyira og Joe Hooper jobber i hovedsak med byer som har flere hjemløse enn Drammen.

Prosjektleder i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal presenterer utstillingen Fjell 2020 for UN-HABITAT.

Områdeløft: Parminder Kaur Bisal om visjonene i utstillingen Fjell 2020.

Nettsiden til FNs bosettingsprogram (UN-HABITAT)