Nytt nyhetsbrev fra Husbanken

Husbanken har lansert nyhetsbrevet «Nytt om bolig- og byggkvalitet fra Husbanken». Her vil du få en oversikt over Husbankens arbeid innenfor områdene miljø/energi, universell utforming og bærekraftig byggeskikk.

Nyhetsbrevet kommer ut 6 ganger i året og vil også inneholde informasjon om relevante låne- og tilskuddsordninger, forbildeprosjekter og artikler.

Vil du holde deg oppdatert på området? Fyll inn ditt navn og e-postadresse på denne siden.