Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. - "Beboermedvirkning" - nytt emnetilbud fra Vitenskapelig høyskole (VID)

  VID vitenskapelige høgskole tilbyr nå et helt nytt enkeltemne kalt Beboermedvirkning. Emnet kan inngå i en Master i sosialt arbeid og er på 10 studiepoeng.

 2. - Kunngjøring av tilskudd til boligsosiale tiltak for 2019

  Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen, utvikle og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk.

 3. - Utlysning av stipend til masteroppgaver 2019

  Har du tenkt å skrive din masteroppgave om temaer som handler om bolig og boligsosialt arbeid i 2019? Da kan du søke Husbanken om stipend.

 4. - Svært høyt nivå på søkerne av Husbanken masterstipend

  Til sammen 32 søknader kom inn til fristen og disse representerer et vidt spekter av temaer for økt kunnskapsutvikling innenfor Husbankens arbeidsområder.

 5. - Trygg bustad = god helse

  – Frå eit folkehelseperspektiv er heilskapleg planlegging avgjerande for å motverke sosial ulikskap i helse, seier jurymedlem Janne Strandrud frå Helsedirektoratet.

 6. 07.09 - Masteroppgave med stipend fra Husbanken får pris

  Samfunnsgeograf Pål Oskar Hundebo fra universitetet i Oslo har fått Oslo kommunes pris for beste Oslo-forskning for masteroppgaven «Towards Spatial Assimilation? Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region»

 7. 20.06 - Husbanken gratulerer Asker kommune med Innovasjonsprisen 2017

  Gjennom samarbeid i boligsosialt utviklingsprogram og Bolig for velferd, har Husbanken og Asker kommune de siste årene satt innovasjon på agendaen. Nå belønnes Asker kommune med en velfortjent pris for både mot, innsats og resultater av et godt innovasjonsarbeid.

 8. 07.04 - Gamle hus blir gode som nye

  Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

 9. 06.10 - Statsbudsjettet 2017

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

 10. 23.08 - Store muligheter i gammel bebyggelse

  Eksisterende bebyggelse har ofte et mye bedre utgangspunkt for universell utforming enn det vi klarer å bygge i dag, sier urbanist Erling Dokk Holm.