Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. - Trygg bustad = god helse

  – Frå eit folkehelseperspektiv er heilskapleg planlegging avgjerande for å motverke sosial ulikskap i helse, seier jurymedlem Janne Strandrud frå Helsedirektoratet.

 2. 07.09 - Masteroppgave med stipend fra Husbanken får pris

  Samfunnsgeograf Pål Oskar Hundebo fra universitetet i Oslo har fått Oslo kommunes pris for beste Oslo-forskning for masteroppgaven «Towards Spatial Assimilation? Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region»

 3. 20.06 - Husbanken gratulerer Asker kommune med Innovasjonsprisen 2017

  Gjennom samarbeid i boligsosialt utviklingsprogram og Bolig for velferd, har Husbanken og Asker kommune de siste årene satt innovasjon på agendaen. Nå belønnes Asker kommune med en velfortjent pris for både mot, innsats og resultater av et godt innovasjonsarbeid.

 4. 07.04 - Gamle hus blir gode som nye

  Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

 5. 17.11 - Overhalla bolig - sluttrapport og film

  En sliten, kommunal omsorgsbolig i Overhalla har nå fått nytt liv som passivhus, takket være et samarbeidsprosjekt hvor elever i videregående skole stod for oppføringen.

 6. 06.10 - Statsbudsjettet 2017

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

 7. 29.08 - Slitne boliger får nytt liv

  SINTEF ønsker å inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.

 8. 23.08 - Store muligheter i gammel bebyggelse

  Eksisterende bebyggelse har ofte et mye bedre utgangspunkt for universell utforming enn det vi klarer å bygge i dag, sier urbanist Erling Dokk Holm. 

 9. 08.07 - Oppgradering i Oppdal

  Elever ved Oppdal VGS har siden høsten 2015 jobbet med oppgraderingen av en liten kommunal enebolig med mål om å nå passivhusstandard og gjøre den mer tilgjengelig. Arbeidet har høy overføringsverdi til tilsvarende prosjekter.

 10. 07.07 - Ferdig oppgradert

  Magnus Holmvassdal og hans medelever fra Olav Duun VGS som har oppgradert en omsorgsbolig i Overhalla har deltatt på kurs i oppgradering av boliger hos Sintef Byggforsk. Nå er boligen oppgradert til passivhusstandard og elevene oppgradert på passivhuskunnskap.