Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. - Svært høyt nivå på søkerne av Husbanken masterstipend

  Til sammen 32 søknader kom inn til fristen og disse representerer et vidt spekter av temaer for økt kunnskapsutvikling innenfor Husbankens arbeidsområder.

 2. - Trygg bustad = god helse

  – Frå eit folkehelseperspektiv er heilskapleg planlegging avgjerande for å motverke sosial ulikskap i helse, seier jurymedlem Janne Strandrud frå Helsedirektoratet.

 3. 07.09 - Masteroppgave med stipend fra Husbanken får pris

  Samfunnsgeograf Pål Oskar Hundebo fra universitetet i Oslo har fått Oslo kommunes pris for beste Oslo-forskning for masteroppgaven «Towards Spatial Assimilation? Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region»

 4. 20.06 - Husbanken gratulerer Asker kommune med Innovasjonsprisen 2017

  Gjennom samarbeid i boligsosialt utviklingsprogram og Bolig for velferd, har Husbanken og Asker kommune de siste årene satt innovasjon på agendaen. Nå belønnes Asker kommune med en velfortjent pris for både mot, innsats og resultater av et godt innovasjonsarbeid.

 5. - Qlik test

 6. 07.04 - Gamle hus blir gode som nye

  Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

 7. 06.10 - Statsbudsjettet 2017

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

 8. 23.08 - Store muligheter i gammel bebyggelse

  Eksisterende bebyggelse har ofte et mye bedre utgangspunkt for universell utforming enn det vi klarer å bygge i dag, sier urbanist Erling Dokk Holm. 

 9. 14.06 - Vinner av Statens byggeskikkpris for 2016: Våler kirke

  Våler kirke i Solør er kåret til vinner av Statens byggekikkpris for 2016. Det er første gang et kirkebygg vinner denne prisen.

 10. 24.11 - Hjelpemidler kommunene kan bruke for å framskaffe flere private utleieboliger

  Lar kommunene gode mulighet gå fra seg? En undersøkelse blant et lite utvalg kommuner viser at fåtallet benytter seg av de juridiske virkemidlene de har til rådighet for å få tilgang til flere utleieboliger.