Ny økonomidirektør i Husbanken

Berit Wilhelmsen (38) trakk det lengste strået blant de mange godt kvalifiserte kandidatene til stillinga som avdelingsdirektør ved Husbankens økonomisenter i Bodø.

ØKONOMISJEF:
Berit Wilhelmsen

Nå har hun overtatt lederansvaret for senteret med nasjonalt ansvar for Husbankens økonomifunksjoner og totalt seks ansatte.

Den 38-år gamle siviløkonomen har mange år bak seg i Nordlandsbanken/DNB i Bodø, både som konsulent, divisjonal controller og økonomisjef. ​

Bankbakgrunn

– Stillinga er veldig relevant for min bakgrunn og ei spennende utfordring, sier Wilhelmsen, som opprinnelig er fra Vesterålen.

Det siste året har hun jobbet som mellomleder i økonomiseksjonen i Widerøe med fokus på controlling og økonomistyring.

Meningsfullt

Nå blir det imidlertid ikke-kommersiell bankvirksomhet for alle pengene. Husbanken arbeider for å virkeliggjøre myndighetenes visjon om at alle skal bo godt og trygt, og forvalter en rekke økonomiske virkemidler som skal hjelpe kommunene med å bosette sine bostedsløse og vanskeligstilte.

– Jeg synes det er meningsfullt å skulle jobbe i en virksomhet som har som formål å bidra til at alle skal bo trygt og godt, sier Wilhelmsen som hadde sin første arbeidsdag i sin nye stilling 2. februar 2015.

Regionledelsen er også fornøyd med ansettelsen.

– Vi har funnet en kandidat som vil fylle stillinga på en god måte, sier regiondirektør i Husbanken, Andree Grundstad Meby.

Publisert av Stina Sønvisen