Husbankens logo

Logoen speiler det boligsosiale hovedarbeidsområdet og bygger på verdigrunnlaget åpenhet, mangfold og samspill.

Husbankens logo kan kun benyttes etter nærmere avtale.

Logoen består av to elementer – symbol og navn som er spesialdesignet for å oppnå egenart og harmoni mellom symbol og navn. (Bokstavtypen er spesialdesignet til Husbanken for å passe til symbolets enkle og organiske former).

Logofiler til bruk på skjerm og i trykksaker kan lastes ned fra boksen til høyre.

Beskyttelsesområde

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Avstanden er satt til bokstaven H i logoen, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tilrådelige avstand.

Logoens farger
Husbankens logo skal brukes slik at minst to farger er tilgjengelige. På trykk brukes den i to farger som PMS eller i fire farger som CMYK. Til skjermbruk skal den brukes i RGB. Logoen kan settes på fargebakgrunner som vist nedenfor. Når logoen opptrer på farget bakgrunn, er det viktig at kontrasten gir god lesbarhet. (Hvis bakgrunnen er mørk, kan negativ (hvit) logo benyttes).